Children Musical Laboratory

CML (children musical laboratory) muzieklessen zijn speciaal ontwikkeld voor heel jonge kinderen, vanaf 3 jaar. We werken op een speelse manier: liedjes zingen, ritmische spelletjes, vingeroefeningen, versjes, en choreografieën. Doorheen deze muziekbeleving ontwikkelen we het muzikaal en innerlijk gehoor, de stem, de fijne en grove motoriek, het geheugen, zelfcontrole en discipline.
Dit als voorbereiding op het spelen van een instrument of als algemene (muzikale) ontwikkeling.
Het ‘zelf kunnen’ maar ook de relaties met de anderen van het groepje worden ontwikkeld. Ouders zijn aanwezig tijdens de les en herhalen de liedjes en spelletjes regelmatig thuis. Elke les bevat veel afwisseling zodat de jonge leerlingen alert blijven en de motivatie wordt bevorderd.

  • MUZIKAAL : Luisteren, gehoor observatie, Noten lezen, Memoriseren, Ontwikkeling van het melodisch, harmonisch en ritmisch oor
  • MOTORIEK : Motorische vaardigheden, Coördinatie, Ritmiek
  • ALGEMENE VORMING : Leerhouding, Discipline, Aandacht, Bewustzijn van gezinsmethoden

Children’s Music Laboratory

Geboren door de observatie van kinderen in hun benadering van de muziek en het instrument in de Suzuki-methode,
CML verspreidt zich in Italië en in Europa, op Suzuki-scholen en waar dan ook, om te ‘leren’ via muziek.

Praktisch

Elke woensdag om 15u45
Duur van de les: tussen de 45 min en 60min
Kostprijs: €130 per 10 lessen
Leerkracht: Catharina Colpaert

Inschrijven of meer informatie?
Telefoon – 0484 . 59 09 11
Email – catharinacolpaert@hotmail.com